среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Projekotwanie plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z Winylu na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balaski z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy projektowane ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий